Sadaka-i câriye
15:50 | Yazan: M.Sami

"İnsan ölünce ameli kesilir. (Yani sevap ve günahtan yapacağı bir şey kalmaz.) Ancak şu üç neviden olanlar müstesnadır:

1- Dâima akan (öldükten sonra da devam eden) sadaka,

2- Kendisinden fayda görülen 5talebe yetiştirmek, hayırlı eser te'lif etmek gibi) ölünün arkasından da durmayıp feyzi devam eden ilim,

3- Kendisine -âhirete göçtükten sonra- duâ edecek hayırlı evlat

Buhari, Müslim

Sadaka-i cariyeden su hayrı
15:49 | Yazan: M.Sami

"Sadakanın en fazîletlisi (üstün derecelisi) su içirmektir. (Su vermek, su hayrı yapmaktır.)"

Ahmed bin Hanbel

Sadaka ömrü uzatır
14:39 | Yazan: M.Sami
"Müslim kimsenin sadakası ömrü tezyide sebeb olduğu gibi, sû-i hatimeden de muhafaza eder."
Şartlarına uygun hacc
14:30 | Yazan: M.Sami

"Kim Allah için haccederse, ne refes ve ne de fıska sapmazsa (memleketine, evine) anasından doğduğu günde olduğu gibi tertemiz ve günahsız olarak döner."

Buhari