Abdest, âzâları nûrlandırır
15:17 | Yazan: M.Sami
"Ümmetimin kıyâmet gününde dünyada aldıkları abdest eserlerinden yüzleri, elleri ve ayakları nûrlu yani parlak insanlar olarak çağırılırlar. O halde içinizden bu parlaklığı daha ziyâde uzatmağa kimin gücü yeterse yapsın."

Buhari, Müslim
Abdestlinin zineti
15:16 | Yazan: M.Sami
"Mü'minin âhirette bezeneceği zînet dünyada aldığı abdest suyunun ulaştığı yerlere, uzuvlara kadar erişir."

Müslim, Nesai
Abdestten sonra şehâdet getirmek
15:16 | Yazan: M.Sami
"Sizden abdest alan hiçbir kimse yoktur ki, abdesti güzel alıp sonra abdestini bitirince de: "Eşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîkeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh." Yani şu hakîkati gözümle görür gibi bilirim ki, bir olan şerîki olmayan Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Muhammed -salallahu aleyhi ve sellem-'in O'nun kulu ve rasûlü olduğunu da gözümle görür gibi bilirim, dese muhakkak onun için cennetin sekiz kapısı birden açılır. O hangisinden dilerse içeri girer."

Müslim
"Ebû Hureyre -radıyallahu anh-'dan Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet edilmiştir:

- Söyleyin birinizin kapısı yanında bir ırmak bulunsa da her gün beş defâ içinde yıkansa bu onun kirinden bir şey bırakır mı? Ne dersiniz?

Ashâb-ı kirâm:

- Hayır! Kirinden hiçbir şey bırakmaz, dediler.

Bunun üzerine Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

- İşte beş vakit namaz, bunun misâlidir. Allah onlarla hatâları (küçük günahları) silip götürür."

Buhari
İhtiyarın bereketlisi
15:15 | Yazan: M.Sami
"Ömrü uzun ve ameli, hareketi, iş ve ibâdeti güzel olan kimseye ne mutlu!"

Taberani
"Ölü can verince melekler ondan "(Âhirete) ne götürdü?" der. İnsanlar da "Geriye (miras) ne bıraktı?" der."

Beyhaki
"Allah bir kuluna hayır dilediği zaman onu ölümünden evvel temiz yapar. Ashâb-ı kirâm dediler ki:

- Kulun temizlenmesinden maksadınız nedir?

Şöyle buyurdu:

- Allah'ın kendisine ilham edeceği sâlih ameldir ki, nihâyet onun rûhunu o sâlih amel üzerindeyken alır."

Taberani
Ölüyü üç şey tâkib eder
09:32 | Yazan: M.Sami
"Ölüyü üç şey tâkib eder. Âilesi, malı, ameli, Bunlardan ikisi geri gelir, biri kalır. Âilesi ve malı geri gelir. Ameli yanında kalır."

Buhari, Müslim
İbâdetlerin hayırlıs
09:31 | Yazan: M.Sami
"Amellerin Allah'a en sevgilisi, az da olsa devamlı, sebatlı olanıdır."

Beyhaki, Buhari, Müslim
Namaz hakkında Allah'tan korkun
09:31 | Yazan: M.Sami
"Namaz hakkında Allah'tan korkun! Namaz hakkında Allah'tan korkun! Namaz hakkında Allah'tan korkun! Sağ elinizin mâlik olduğu şeyler yani köleler, cariyeler, hizmetçiler vesâire hakkında Allah'tan korkun! Şu iki zayıf hakkında da Allah'tan korkun! Kimsesiz, fakir, dul kadınlar ve yetim çocuklar."

Buhari
Safların düzgünlüğüne dikkat
09:30 | Yazan: M.Sami
"Namazda safları iyi doğrultunuz; yani bir hizada, bir seviyede ve muntazam tutunuz."

Ahmed bin Hanbel
Cemaate vakarlı adımlarla gelmek
09:30 | Yazan: M.Sami
"Namazın ikâmetine başlanır yahut vakti yaklaşırsa siz ona koşarak gelmeyin, ona yürüyerek gelin. Sekîneti (vakarı) iltizam edin de (imama) yetiştiğiniz rek'atları onunla kılın, yetişemediklerinizi de imamın selâm vermesinden sonra tamamlayın."
Cemaate temiz gelinir
09:29 | Yazan: M.Sami
"İmamlarınızın ardında namaz kılacağınız zaman temizliğinizi güzel yapın. İmamın arkasında namaz kılanın temizliğinin kötü olması okuyan (o adam)'ın okuyuşunu yanıltır, güçleştirir."