İmanın ihsan derecesi
09:08 | Yazan: M.Sami
"İhsan'ın manası: Allah'a sen onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de şüphesiz o seni görüyor."

Buhârî, Müslim
Allah sevgisinde kıstası
09:07 | Yazan: M.Sami
"Kim Allah indinde mevkiini en olduğunu bilmek arzu ederse O?nun yani Allah?ın kendi nezdinde yerinin ne olduğunu bilsin; yani ona baksın."

Ebû Nuaym
Allah korkusu
09:07 | Yazan: M.Sami
"Nerede bulunursan bulun, Allah'tan kork. O'nun huzurunda olduğunu asla unutma. hasbe'l- beşeriyye işlediğin herhangi günahın ardından onu mahvedecek yani afvına medar olacak iyilik ve sevap yap. İnsanlarla güzel ahlaklı olarak muaşeret et."

Ahmed bin Hanbel, Tirmizî
Kuvvetli insan Allah'a güvenendir:
09:06 | Yazan: M.Sami
"Kim insanların en kuvvetlisi olmaktan hoşlanıyorsa her işte Allah?a güvenip dayansın; tevekkül etsin."

Ahmed bin Hanbel, Tirmizî