Faydalı ilim taleb etmek
07:56 | Yazan: M.Sami
"Allah?tan faydalı ilim isteyin; menfaat vermeyecek bilgiden Allah?a sığının!"

İbn Mâce
Amelsiz âlimin hali
07:55 | Yazan: M.Sami
"İnsanlara hayır öğretip de kendisini, kendi kusurunu unutan ilim adamı , tıpkı halkı ışıklandırdığı halde kendisini yakıp bitiren kandil gibidtir."

Taberânî
Dini anlamak
07:55 | Yazan: M.Sami
"Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kı lar. yani onu dinin inceliklerinden nasibli eder. Yahut İslâm Hukuku?nda bilgili yapar."

Taberânî
Mümin kişi
07:54 | Yazan: M.Sami
Ebû Yahyâ Suheyb İbni Sinân radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.”

Müslim, Zühd 64
İmanın en faziletlisi
07:53 | Yazan: M.Sami
İmanın en faziletlisi üstün derecelesi, nerede olursan ol, Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir.?

Taberânî