Abdestten sonra şehâdet getirmek
15:16 | Yazan: M.Sami
"Sizden abdest alan hiçbir kimse yoktur ki, abdesti güzel alıp sonra abdestini bitirince de: "Eşhedü en lâ ilâhe illallahu vahdehû lâ şerîkeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh." Yani şu hakîkati gözümle görür gibi bilirim ki, bir olan şerîki olmayan Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur. Muhammed -salallahu aleyhi ve sellem-'in O'nun kulu ve rasûlü olduğunu da gözümle görür gibi bilirim, dese muhakkak onun için cennetin sekiz kapısı birden açılır. O hangisinden dilerse içeri girer."

Müslim
This entry was posted on 15:16 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 yorum: