Nur-ı İlahi
12:38 | Yazan: M.Sami
"Şüphesiz ki, Allah uyumaz; uyumak onun şanına yakışmaz. Mizanı o alçaltır o yükseltir. Gece yapılan amel, gündüz yapılacak amelden evvel, gündüz yapılan amel, gündüz yapılacak amelden evvel, gündüz yapılan amel de gece yapılacak amelden önce melekler tarafından O'nun izzet dergâhına yükseltilir. O'nun perdesi nurdur. eğer o perdeyi açmış olsaydı zatının büyüklüğü, ilminin ihata ettiği bütün mahlukları yakardı."

(Hadîs-i Şerif'in metninde gördüğümüz (el-gistu) dan murad mîzandır. Allah kendisine arzedilen amelleri dilediği kullar için az, dilediği kullar için çok sayar. Ölçü ve takdir onun elindedir. Bu bir temsildir. Bazılarına göre mana şudur: "O kiminin rızkını az, kimininkini çok verir." (el-gistu) dan murad adalettir. "Allah adalete riayet edenleri yükseltir. zulmedenleri alçaltır." diye mana verenler de olmuştur.)

Müslim, İbn-i Mâce
This entry was posted on 12:38 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 yorum: