Oruçlunun dikkat edeceği husûslar
14:32 | Yazan: M.Sami
"Oruç sadece yemekten içmekten vesâireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç ancak faydasız laftan, boş vakit geçirmekten kötü söylemekten nefs-i emmârenin bütün temayüllerinden de vaz geçmektir. Şayed biri sana söver, yahut sana karşı câhilce herhangi bir harekette bulunursa kendi kendine "Gerçek ben oruçluyum, gerçek ben oruçluyum!" de, sabret!"

Hakim, Beyhaki
This entry was posted on 14:32 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 yorum: