Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlar:

“Allah Teâlâ: «İnsanın oruç dışındaki her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir, onun mükâfatını da ben vereceğim» buyurdu.

Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine hakaret eder ya da çatarsa:

«–Ben oruçluyum» desin. Muhammed’in canı kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskten daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki ân vardır: Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir.” (Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyâm, 163)

* * *

Hz. Âişe vâlidemize:

“–Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- insanlardan en çok kimi sever?” diye sordular. Âişe -radıyallahü anha-:

“–Fâtıma’yı” dedi.

“–Ya erkeklerden?” denildi. Bu sefer Hz. Âişe -radıyallahü anha-:

“–Onun kocasını” dedi ve çok mühim bir noktaya temas ederek:

“–Bildiğim kadarıyla o, çok oruç tutan ve çok gece namazı kılan bir kişidir” buyurdu. (Tirmizî, Menâkıb, 60/3874)
This entry was posted on 14:24 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 yorum: